Om os

Hos Held Entreprise udfærdiges altid en handlingsplan og en customwriting tidsskema sammen med vores kunde. Dette er med til at lette videre planlægning for dig som kunde.

Når handleplanen er udarbejdet og godkendt opstartes arbejdet på en aftalt dato som beskrevet i handleplanen.

Alt vores arbejde udføres ift. Arbejdstilsynets gældende regler. Udføres der miljøfarligt arbejde som eksempelvis asbest-arbejde, anmeldes dette altid til Arbejdstilsynet inden opstart, som loven foreskriver.

Alt sikkerhed ved udførelse overholdes og alle maskiner samt værktøj gennemtestes løbende, hvilket giver dig som kunde sikkerhed for minimal driftstop grundet defekt matriel.

Vores services

paperwriter

Jord- og anlægsarbejde

Total entreprise eller under entreprenør

Kvalitet og sikkerhed er et must indenfor sanering

Store som små støbeopgaver

Kontakt os

tlf. 42 72 43 93

kontakt@hentreprise.dk

eller

mr@hentreprise.dk

Øster lundevej 16, 5450 Otterup